Голферовиот лакт или медијален епикондилитис е тендиноза на медијалниот епикондил на внатрешната страна на лактот. Тоа е на некој начин слично на тенискиот лакт, што влијае на надворешноста во страничниот епикондил.

Предната подлактица содржи неколку мускули кои се вклучени во флексирање на цифрите на раката и флексија и пронаоѓање на зглобот. Тетивите на овие мускули се собираат во заедничка тетивна обвивка, која потекнува од медијалниот епикондил на хумерусот на зглобот на лактот. Како одговор на мала повреда, или понекогаш воопшто без очигледна причина, оваа точка за вметнување станува воспалена.

Важен дел од рехабилитацијата се вежбите за зајакнување на мускулите околу лактот, кои што даваат феноменални резултати.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *