Во Корективна гимнастика ПОЗИТИВА третираме најразлични повреди и состојби:

Други третмани: