Методот Kinesio Taping е дефинитивна рехабилитативна техника на тапирање која е дизајнирана да го олесни природниот процес на заздравување на телото при истовремено обезбедување поддршка и стабилност на мускулите и зглобовите без да се ограничи опсегот на движење на телото, како и да се обезбеди продолжена манипулација со меките ткива за да се продолжат придобивките од мануелна терапија. Успешно третираме различни ортопедски, невромускулни, невролошки и други медицински состојби. Со таргетирање на различни рецептори во рамките на сомато-чувствителниот систем, Kinesio® Tex Tape ја ублажува болката и ја олеснува лимфната дренажа со микроскопско кревање на кожата. Ова дигање влијае на формирање на врвови во кожата со што се зголемува интерстицијалниот простор и овозможува намалување на воспалението на погодените области.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *