Спортските повреди имаат маргинализирано голем број на спортисти за време на натпревари. Некои од причините за повреда се неадекватни загревања, недостаток на кондиција и несоодветни методи за тренинг. Најчести спортски повреди се: истегнати лигаменти и тетиви, скинати лигаменти и тетиви, тендинитис, фрактури, артритис, дислокации, тениски лакт и болка во долниот дел на ‘рбетот. За справување со спортски повреди потребна е кинезитерапија со која се обновува односно враќа силата и подвижноста по повредата. Истотака со терапијата се овозможува намалување на болката, превенција за целосно оштетување како и превенција на периодични проблеми. За време на третманот целиот процес е проследен од физиотерапевти.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *